A especialista arxentina Violeta Hemsy impartirá un curso de eutonía no Conservatorio

Noticia publicada en O Aturuxo.es, 24 de abril de 2009. Cambados, Pontevedra, España.

eutonia

É unha das maiores expertas internacionais en pedagoxía musical

O primeiro tenente de alcalde, Luis Aragunde, xunto coa directora do Conservatorio, Lorena Varela, presentaron o curso Eutonía y Música que se celebrará no auditorio da Xuventude o vindeiro fin de semana, impartido pola profesora arxentina Violeta Hemsy de Gaínza, unha das maiores expertas internacionais en pedagoxía da música.
O curso “Eutonía y Música, introducción a un abordaje eutónico de la técnica instrumental” vaise impartir dende o venres ao domingo nas instalacións do Conservatorio, baixo a coordinación de Lorena Varela, e nel participarán profesores e alumnos de distintos conservatorios interesados en coñecer os métodos de Violeta Hemsy.
Os principais enunciados do curso refírense ao “desenrolo da conciencia corporal a través do século XX”, “tono muscular óptimo versus relajación”, “o noso enfoque baseado na Eutonía”, “contacto eutónico”, “programación psico-física”, “o neno e a técnica”, e a “improvisación musical”. Esta oferta formativa conta con 25 prazas de matrícula e terá unha duración de 15 horas.
A eutonía é unha disciplina psico-corporal creada por Gerda Alexander, baseada na experiencia do propio corpo. Conduce á persoa cara unha toma de conciencia de sí mesma e propón unha aprendizaxe para a regulación do ton muscular, axeitándoo a calqueira situación da vida. O bo ton muscular, propio do estado eutónico, proporciona flexibilidade e adaptabilidade. Toda alteración na tonicidade muscular xenera alteracións nos controis automáticos do sistema vexetativo, o cal regula a circulación, o metabolismo, o sistema glandular e as funcións de todos os órganos e sistemas do corpo. Actuando sobre a tonicidade pódese influir sobre todo o ser humano.

A dirección do Conservatorio procura que o profesorado esté en continua formación debido aos cambios constantes nos plans educativos (cambio da LOGSE á actual LOE) e estar sempre á vangarda nos coñecemento de métodos pedagóxicos para aplicalos no traballo cotiá cos alumnos.

Eutonía y Música. Introducción de una abordaje eutónico de la técnica instrumental

24, 25 y 26 Abril 2009

Conservatorio y Escuela Municipal de Música de CAMBADOS
Rúa San Francisco Nª3
36630 CAMBADOS
PONTEVEDRA

El desarrollo de la conciencia corporal a través del Siglo XX. Principios básicos de la Eutonía de Gerda Alexander y su aplicación en la didáctica de la técnica y la interpretación musical (instrumental y vocal).

Tono muscular óptimo versus relajación. En procura de un tono flexible. Sonido y tono muscular. Nivel “tónico” de los diferentes estilos musicales.

Nuestro enfoque basado en la Eutonía. Postura-Sistema-Acción (P-S-A).

Contacto eutónico. Postura: puntos de apoyo. Suspensión activa del peso.

Programación psico-física, aplicada al toque instrumental y a la interpretación musical. Didáctica del impulso: Técnicas corporales en el deporte y en la ejecución instrumental.

El niño y la técnica. Una concepción evolutiva del proceso de adquisición de la técnica instrumental. Desde lo global a lo sutil, desde el lenguaje. La expresión y la técnica como aspectos correlativos de la formación musical. Principales características de una técnica “natural”.

La improvisación musical: una herramienta pedagógica imprescindible para la enseñanza-aprendizaje de la técnica instrumental.

bajar Tríptico Curso 2009

La didáctica moderna del piano y de la música

29 de febrero, 1 y 2 de marzo. Pontevedra. España.

Conservatorio Profesional de Música ‘Manuel Quiroga’. Av.Juan Carlos I, Nº4, 36004 Pontevedra.
Contacto: José Agustín Candisano joseaguscan@teleline.es

Taller de 15 horas de duración : «La didáctica moderna del piano y de la música», con clases en vivo a estudiantes de diferentes niveles del Conservatorio.

Bajar Tríptico del Taller

Ponencias en el Conservatorio Manuel Quiroga, Pontevedra, España

Jueves 28 de febrero.Pontevedra. España.

Conservatorio Profesional de Música ‘Manuel Quiroga’. Av.Juan Carlos I, Nº4, 36004 Pontevedra.
Contacto: José Agustín Candisano joseaguscan@teleline.es

10 a 13 hs. Ponencia sobre «Integración de las enseñanzas instrumentales y teóricas»

16 a 19 hs. Participación en el Encuentro sobre «Manifestaciones creativas integradoras en alumnado con necesidades educativas específicas» (organizado por la Dirección de Cultura Artística), con la Ponencia: «La música, una experiencia multidimensional»

Temario

  • La música como experiencia multidimensional: energía, alimento, lenguaje, arte
  • Las actividades de integración artística como promotoras del desarrollo personal y de las potencialidades sensoriomotrices, cognoscitivas, de la afectividad y la comunicación.
  • Importancia de la estimulación temprana y el juego creativo.
  • Proceso de musicalización: el desarrollo progresivo e integrado de la percepción y la expresión córporo-sonoro-musical.
  • Hacia un concepto abierto e integrado de creatividad.
  • Musicoterapia, educación musical especial, profilaxis a través de la música.
  • Juegos musicales tradicionales: con manos y otros gestos, juegos en el teclado.

El instrumento como núcleo de una formación musical integral.

23, 24 y 25 de Marzo de 2007. Pontevedra. España.

Conservatorio Profesional de Música ‘Manuel Quiroga’. Av.Juan Carlos I, Nº4, 36004 Pontevedra.

Contenidos del Taller:

Actualmente, en la formación musical de los alumnos, sobre todo durante las etapas iniciales, se observa cada vez con mayor nitidez, la tendencia a integrar los aspectos básicos del proceso de musicalización en torno a la ejecución instrumental. De este modo, la acción musical (el hacer música con la voz o con el instrumento) no sólo constituye la meta sino el punto de partida mismo del aprendizaje, alrededor del cual maestro y alumno articularán progresiva y operativamente las diferentes áreas -experiencias y saberes- musicales básicas.

Continuar Leyendo     »